Суви мушици

Сувата мушичка претставува поим под кој се мисли на сите мушички со кои се лови на површината на водата или над водениот филм. Мушичката на водата мора да се однесува природно (паѓањето на водата, движењето). Основното правило на мушичарењето до кое секој мушичар мора да…

Мушичарење на бојник

Мушичарењето на бојник најчесто се одвива “на видено“, при што зафрувањето се врши многу нежно за да не се исплашат рибите, точно пред јатото, буквално нимфата треба да им падне пред уста :) Ако јатото се исплаши, почекајте неколку минути, најчесто пак се враќаат на…

Мушичарење на клен (на река)

Кон крајот на пролетта, во мај, кога надојдените водите на реките ќе се повлечат, се отвора правата сезона за мушичарење на клен. Кленот најчесто може да го најдеме во средните и долните делови на водените текови, по длабоките вирови или на премините од вир во…

Одбери ја вистинската мушичка

Да се одбере вистинска мушичка, денес кога изборот е огромен, е прав предизвик. Прашањето кое го поставува секој почетник е: што е тоа што ја прави оваа мушичка подобра од другата?Пред да се почне со риболов со одреден вид на мушичка, потребно е да се…

Мушичарење со имитации

Мушичарење со пријател е од голема корист, тројца е веке гужва. Пријателот ке ви даде морална подршка кога е тоа потребно,спремен е со кепчето, те слика при улов и притоа со него, можете да ги споделите доживавањата на вода. Доколку немате пријател кој има исти…

Избор на мушичарка

Доколку прашаме 15 луге, која риболовна опрема е најдобра, ке добиеме 15 различни опции. Изборот на мушичарка е можеби уште поделикатен. Мушичарите се често пребирливи и заљубени во својте мушичарки. Многумина ја гледаат мушичарката како животен сопатник и како таква, сакаат да ја имат најдобрата.…

Општо за Мушичарењето

Во сите светски енциклопедии за мушичарење запишано е дека првите записи за овој вид на риболов потекнуваат од Македонија. Првиот автентичен пишан текст за мушичарење и за првата мушица се наоѓа запишан во делото „De natura animalum” напишано некаде пред 1800 години, од Claudius Aelianus…

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija