ЦЕНИ И ПУНКТОВИ ЗА ДОЗВОЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ДОЗВОЛИ ЗА 2022 ГОДИНА 1. РЕВИР ВАРДАР 3 – СКОПСКИ: НЕ ВАЖИ за фати-пушти ревир на река Треска од каскада во Долна Матка до брана Матка: (ВАРДАР ОД РАДУША ДО СОСТАВ СО ПЧИЊА, ТРЕСКА ОД МАТКА ДО СОСТАВ СО ВАРДАР, ЛЕПЕНЕЦ ОД ГРАНИЦА…

Забрана за време на мрест на пастрмката

Почитувани колеги, Ве известуваме дека од денес на сила е забрана за риболов на пастрмка на Вардар 3 - Скопски. Забраната ќе трае до 31.01.2020 година.На реката Треска има целосна забрана поради мрест на пастрмката, контролите ќе бидат зачестени, со присуство на државен инспектор, а…

Кампања против улов на МАЛОМЕРНИ РИБИ на ЗРСРК РИБАР 2011

Местото на малите риби им е во реките и езерата, не во вашата чинија!Да им помогнеме на риболовците да се информираат и да ги почитуваат законите, а рибите да пораснат...

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija