Каде можам да пријавам криволов, или незаконско работење на некој концесионер ?

Криволов (мрежи, сертмиња, динамири, вили , струја) најдобро е да го пријавите кај чуварите на конкретната вода, и да им помогнете истите да бидат фатени. Тоа е во ситуација ако водата има концесионер. Ако водата нема концесионер, или пак ако сметате дека концесионерот или чуварите не си ја вршат добро работата, може да пријавите на телефонот 0800 11 000, ова е бесплатен телефон на Инспекторатот за земјоделие, шумарство и водостопансво .

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija