Што е тоа државна (републичка) дозвола и дали таа важи секаде во Македонија ?

Државна (републичка) дозвола е годишна дозвола која ја издава Министерство за земјоделие, шумарство и водостопансво. Оваа дозвола важи на сите води во Македонија кои моментално се дадени под концесија и на кои е дозволен риболов. Зад оваа дозвола стои државата и истата е со потпис на Министерот за земјоделие, шумарство и водостопансво.

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija