Дали постои групна дозвола, т.е дозвола која ми важи на неколку риболовни ревири ?

Ваков тип на дозвола НЕ ПОСТОИ ВО МОМЕНТАЛНИОТ ЗАКОН, т.е таа е незаконска. Секој кој ви нуди, или ве тера да извадите таква групна дозвола Ве лаже и прави криминал на ваш грб, а вашите пари завршуваат во неговиот џеб. Воедно ве става во незгодна позиција да таквата дозвола не ви ја признаваат на друго место, или пак да бидете фатени и казнети од Инспектор на од Инспекторатот за земјоделие, шумарство и водостопансво.

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija