Дали можам да извадам дозвола на лице место ?

Ако под лице место подразбирате риболовен пункт на концесионерот, да можете да извадите, пред да почнете да риболовите. Ако под лице место, мислите дека на местото каде што риболовите ќе дојде рибочувар и ќе ви донесе дозвола, тогаш треба да знаете дека тоа е НЕПРАВИЛНО иако сеуште се случува во многу делови на Македонија. Во таква ситуација, ако рибочуварот констатира дека немате извадено дозвола, може да ви ја земе опремата и да ви пушти пријава.

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija