Дали легитимацијата важи една година од моментот кога сум ја извадил, или до крајот на секоја тековна година ?

Легитимацијата важи до крајот на годината, без разлика во кој месец сте ја извадиле легитимацијата, таа важи до крајот на тековната година, т.е до крајот на Декември. Токму затоа препорачливо е легитимација, т.е маркица за тековната година да се вади на почетокот на годината. Важноста на легитимацијата се гледа преку маркицата која се лепи од задната страна на легитимацијата.

 

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija