Здружение на риболовци РИБАР 2011

LOGO RIBKRADCI 233Ве известуваме дека по иницијатива на повеќето активни членови на форумот на (www.ribar.com.mk) со голем ентузијазам, големи замисли како да се променат некои работи во нашиот Македонски риболовен свет и со единствена цел да имаме уште една форма повеќе преку која би ги реализирале нашите цели, во декември 2011 година формиравме ново спортско-рекреативно риболовно здружение РИБАР 2011.

Здружението го формиравме со единствени заеднички цели: нашите дружби на интернет да се преточат во се почести дружби, натпревари и седенки покрај вода, борба против рибокрадството, зачувување на животната средина, собирање на средства за порибување, побогати реки и езера со риба, популаризација на риболовот како спорт во Република Македонија, поорганизирано настапување пред институциите на државата, влијание на политиките на Риболовната Федерација на Македонија и повеќе други цели кои можат да се прочитаат во Статутот на РИБАР 2011.

СТАТУТ НА ЗРСРК РИБАР 2011

Здружението Рибар 2011, функционира на целата територија на Република Македонија, братски соработува со сите наши здруженија кои имаат исти или слични цели и кои ревносно и посветено работат на остварување на истите.

За остварување на нашите цели, планираме да спроведеме повеќе акции во годините кои се пред нас.

ЗРСРК РИБАР 2011

Ги повикуваме сите риболовци кои сакаат да пристапат кон нашето здружение, да пополнат пристапница која можат да ја преземат на овој линк ПРИСТАПНИЦА, и да ја испратат на следната адреса:

Партизански одреди 42/4
1000 Скопје
Република Македонија
Членарината за 2016 година ќе биде 100 денари.

За нашите сегашни и идни членови ги нудиме следните опции:

Пакет 1. Членарина + легитимација - 500 денари

Пакет 2. Членарина + легитимација + маица РИБАР 2011 - 1000 денари

Уплатите се вршат на следната уплатница:

opsta uplatnica

Со почит,

ЗРСРК РИБАР 2011

П.С

Забрането за Рибокрадци

stop

Прегледано 29436 пати